czasowniki modalne niemiecki

Niemiecki zna 6 czasowników modalnych (pomocniczych). Służą one do określenia sposobu realizacji wyrażanych przez nie czynności. Czasowniki te bardzo często występują wraz z bezokolicznikiem, który pojawia się na końcu zdani. 

Do czasowników modalnych zaliczamy:
- sollen
- mögen
- wollen
- können
- müssen 
- dürfen

Poniższa tabela przedstawia odmianę czasowników modalnych:

czasowniki modalne niemieckieComments